Klauzula informacyjna

RODO

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

dotycząca pacjentów Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej

Szanowny Pacjencie,

Administratorem Twoich danych osobowych jest Jolanta Kucharska-Mazur Indywidulna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, zwana dalej: „Administratorem”.

Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Parkowa 5A, 71-600 Szczecin, lub telefonując pod numer: +48 501 023 653

  1. Twoje dane przetwarzane są̨ w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej
  2. Twoje dane osobowe przetwarzane są̨ wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniam Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  3. Administrator nie zamierza przekazywać́ Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  4. Twoje dane będą̨ przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  5. Masz prawo zażądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostepnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.
  8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań́, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się̨. 

Image

ul. Parkowa 5A/1 71-600 Szczecin

Terapia i zajęcia grupowe

ul. Piłsudskiego 20/2 70-462 Szczecin

Infolinia - +48 501 023 653

kontakt@klinikadilige.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek : od 14.00
Wtorek : od 14.00
Środa : od 14.00
Czwartek : od 14.00
Piątek : od 14.00

Harmonogram gabinetów

Our website is protected by DMC Firewall!