Psychoterapeuta

  1. Psychoterapia systemowa

Psychoterapia systemowa opiera się ma założeniu, że człowiek i otaczająca go rzeczywistość stanowią zbiór dynamicznie połączonych ze sobą elementów, które nieustannie na siebie wpływają według określonych zasad. Jak każda szkoła psychoterapii, dąży do pomocy klientowi w uzyskaniu pożądanej przez siebie zmiany w zachowaniu i odczuwaniu. W wykorzystywanych metodach skupia się głównie na wykorzystaniu potencjału człowieka, na wzorcach jego komunikowania się z innymi oraz na wykorzystaniu jego mocnych stron w radzeniu sobie z problemami. Jest wykorzystywana w pracy indywidualnej, grupowej, terapii par i rodzin.

  1. Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna oparta jest na psychoanalizie Z. Freuda.  Jest tzw. terapią wglądową, gdyż jej istotą jest wprowadzanie do świadomości treści tkwiących w sferze podświadomej. Ponieważ przyczyn problemów upatruje się w nieprawidłowym rozwoju osobowości, w dzieciństwie, sporo czasu poświęca się zwykle relacjom z rodzicami i innymi osobami znaczącymi. Praca koncentruje się na uświadomieniu sobie przez pacjenta jego wewnętrznych konfliktów emocjonalnych, daje możliwość uświadomienia wypartych przeżyć oraz pragnień wyrażanych poprzez objawy. Osiągnięcie wglądu daje możliwość zrozumienia, zaakceptowania dotychczasowych doświadczeń oraz wprowadzenia prozdrowotnych zmian w stylu funkcjonowania, co skutkuje poprawą samopoczucia. Psychoterapia ma na celu korygowanie zaburzonego przeżywania i zachowania, postaw, sposobów reagowania oraz usunięcie objawów i ich przyczyn. Narzędziem leczniczym są bodźce, których źródłem jest psychoterapeuta. Psychoterapia dąży także do rozwoju poczucia sprawstwa, tożsamości, poczucia własnej wartości, umiejętności radzenia sobie z emocjami, zdolności do miłości, pracy i zabawy oraz poczucia ogólnego dobrostanu.

Psychoterapia psychodynamiczna opiera się o relację, której istotą jest więź pomiędzy terapeutą a pacjentem i dialog terapeutyczny. Pacjent jest zachęcany do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, wspomnieniami, uczuciami, fantazjami i skojarzeniami. Psychoterapeuta podczas sesji zachowuje powściągliwość, w atmosferze poczucia bezpieczeństwa swoimi krótkimi wypowiedziami próbuje sprowokować u pacjenta wgląd (zrozumienie siebie, poszerzenie „dostępu” do siebie). Relację terapeutyczną kształtują wzajemne reakcje pacjenta i terapeuty na swoje zachowania. Umożliwia to pacjentowi przepracowanie wzorców budowania relacji oraz przeprowadzenie zmian w przeżywaniu. Niekiedy proces terapeutyczny zostaje zakłócony poprzez pojawienie się zjawiska przeniesienia, czyli wprowadzenia w relacje osoby z życia pacjenta i jej realnego wpływu na aktualne emocje i reakcje. Celem jest uświadomienie pacjentowi występującego zjawiska, które powoduje zniekształcenia w odbiorze rzeczywistości.

Sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu, w stałym terminie oraz miejscu. Czas trwania procesu terapeutycznego jest zindywidualizowany, może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Ważnym elementem terapii jest motywacja pacjenta do zmiany.

  1. Psychoterapia behawioralno-poznawcza (CBT)

CBT jest zalecana jako metoda psychoterapii skutecznie wspierająca leczenie zaburzeń psychicznych. Stosuje się ją także w sytuacjach kryzysowych, pomaga uporać się z trudnymi emocjami i niekorzystnymi schematami zachowań. Jest metodą ustrukturyzowaną, krótkoterminową, zmierzającą do realizacji ustalonych celów, poprzez zmianę schematów myślenia i działania.

  1. Terapia par

Jest skierowana do par i małżeństw, które znalazły się w sytuacji kryzysu i aktualnie samodzielnie nie są w stanie go przezwyciężyć. Polega na zastosowaniu metod psychologicznych i psychoterapeutycznych, dostosowanych do pracy z obojgiem partnerów. Terapia przebiega głównie w postaci szczerej, obiektywnej i nieoceniającej rozmowy z terapeutą lub zespołem terapeutycznym. Pozwala na wzajemne zrozumienie partnerów w aktualnej, często skomplikowanej sytuacji oraz na znalezienie akceptowanych przez obojga rozwiązań. Często jest uzupełniana poradnictwem lub psychoterapią indywidualną każdego z partnerów, co zwiększa jej skuteczność.

Twój specjalista

Mamy świetny zespół wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych i niesamowicie zmotywowanych lekarzy i specjalistów. Dbamy o niezrównane doświadczenie, aby sprostać Twoim oczekiwaniom, potrzebom i standardom. Poznaj ich tutaj.
Image

ul. Parkowa 5A/1 71-600 Szczecin

Terapia i zajęcia grupowe

ul. Piłsudskiego 20/2 70-462 Szczecin

Infolinia - +48 501 023 653

kontakt@klinikadilige.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek : od 14.00
Wtorek : od 14.00
Środa : od 14.00
Czwartek : od 14.00
Piątek : od 14.00

Harmonogram gabinetów

DMC Firewall is a Joomla Security extension!